VšĮ „Lazdijų ligoninė” vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V- 1433 “Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2015- 2019 m. programos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę, vykdo korupcijos prevencijos 2018 – 2019 metų programą, siekiant užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ „Lazdijų ligoninė“.

VšĮ „Lazdijų ligoninė” korupcijos prevencijos programa 2024-2027 metams ir įgyvendinimo priemonių planas

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO INTERESŲ KONFLIKTO VALDYMO SRITYJE 2022-09-15

DĖL PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ

VšĮ „Lazdijų ligoninė“ korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2022 m.

VšĮ „Lazdijų ligoninė” korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2021 m.

VšĮ „Lazdijų ligoninė” korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2020 m.

Dėl privačių interesų deklaravimo

DĖL DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

DĖL VŠĮ „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VEIKSMŲ ĮSTAIGOJE GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

Dėl Viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ korupcijos prevencijos priemonių vykdytojo skyrimo.

VšĮ „Lazdijų ligoninė” korupcijos prevencijos programa 2020-2023 metams. 

DĖL ETIKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO 2018-08-10 LLV-56

VšĮ „Lazdijų ligoninė” korupcijos prevencijos programa 2018-2019 metams.

VšĮ „Lazdijų ligoninė” korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016 m. pirmo pusmečio ataskaita

VšĮ „Lazdijų ligoninė” korupcijos prevencijos ligoninėje programos įgyvendinimo 2015-2016 metais priemonių planas.

VšĮ „Lazdijų ligoninė” korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2015 metais ataskaita.

VšĮ „Lazdijų ligoninė” korupcijos prevencijos ligoninėje programos įgyvendinimo 2011-2014 metais priemonių planas.

VšĮ „Lazdijų ligoninė” korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2011 – 2014 metais ataskaita

VšĮ „Lazdijų ligoninė” elgesio kodeksas ir etikos komisija

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ APRAŠAS

Geriausia padėka gydytojui – šypsena

Dėl paciento (jo atstovo) skundo pateikimo Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225, 226, 227, 228, 229 straipsniai numato baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus (plačiau skaitykite čia).

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla Lazdijų ligoninėje, prašome kreiptis į vyr. gydytoją.

Taip pat informaciją galite pranešti:

Ligoninės pasitikėjimo telefonu: +370 318 51435,  el. paštu pranesk@lazdijuligonine.lt