2023 m. lėšos įstaigos veiklai viešinti:65,74 eur.